HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN


# Chú ý:

  • Khi đo điện trở để được giá trị chính xác, trước khi đo, ta chập hai que đo lại và chỉnh núm vặn để vị trí kim đo nằm ở mức 0Ω.

  • Khi đo được, giá trị đọc được trên thang đo ta nhân với giá trị bội số tương ứng trên thang đo đó để được giá trị chuẩn.