1. CÁC THÔNG SỐ TRÊN MÁY  • Công suất motor là công có ích phát sinh trên trục không bao gồm công suất thực, nhiệt lượng phát sinh.

  • Công suất tối đa là công suất của máy (khi chạy tất cả các chế độ của máy) máy hoạt động hết công suất hay gọi cách khác là lượng điện tiêu thụ trên 1 giờ.

Ví dụ:
Với model máy DKA-02500B, Công suất tối đa là 150W, lượng điện tiêu thụ khoảng 1.5kw điện/10 giờ (1,5 số điện).


2. HƯỚNG DẪN VỆ SINH MÁY

Vì máy làm mát sử dụng cho không gian mở nên rất dễ bụi bẩn. Để máy hoạt động ổn định, và tăng tuổi thọ của máy, cần có chế độ vệ sinh, bảo dưỡng máy định kỳ.

Tùy theo không gian sử dụng và cách sử dụng ta cần làm vệ sinh

3. CÁCH TÍNH LƯU LƯỢNG GIÓ

Áp dụng theo công thức :

G(m3/h)=V(m/s)*S(m2)

G : là lưu lượng gió của máy

V : là vận tốc đo được ở miệng gió
(vận tốc gió trung bình đo ở những điểm khác nhau của miệng gió)

S : là diện tích miệng gió


Ví d: máy DKA – 5000A, đo được tốc độ trung bình của miệng gió là 8m/s

Kích thước miệng gió là 44cm*44cm

V=8*3600=28800m/h

S=0,44*0,44= 0,1936 m2

G=28800*0,1936=5575,68 m3/h