CẤU TẠO MÁY LỌC NƯỚC

1. Linh kiện phần điện

Adapter

Van Điện Từ

Van Sục Rửa

Bình Chứa Nước Nóng

Bộ vi mạch

Van Áp Cao

Bơm

Mạch Làm Lạnh

Van Áp Thấp


Máy Nén Khí

Bình Chứa Nước Lạnh

2. Linh kiện tiêu hao

Lõi PP 10" 5mcr

Lõi CTO 10"

Lõi Ceramic 10"

Lõi PP 10" 1mcr

Lõi OCB

Lõi Cation

Màng RO DOW Aqualast 1812-HR

Màng RO DOW TW30-1812-50HR

Màng RO RE1812-50

Lõi T33 than hoạt tính gáo dừa

Lõi Alkaline

Lõi khoáng maifan

Lõi Hồng Ngoại

Lõi nano bạc

Lõi Alkaline hydrogen

3. Linh kiện khác

Co Nhấn (có nhiều loại)

Flow 300

Cốc Lọc

Vỏ Màng RO

KẸP ĐƠN

Kẹp Lớn Nhỏ

Vòi Nước


Bình Lạnh

Tay Vặn Cốc

Van Khóa

Bình Áp

Bình Nóng