MỘT SỐ SỰ CỐ & CÁCH XỬ LÝ

Đối với MÁY LỌC NƯỚC RO

1. MÁY LỌC KHÔNG RA NƯỚC

 • Nước lọc không có: Máy không hoạt động, nghẹt lõi lọc thô - nâng cấp, nghẹt màng RO, không có nước cấp, nước cấp yếu,…

 • Có điện nhưng không ra nước: Nghẹt lõi lọc thô - nâng cấp, nghẹt màng RO, không có nước cấp, nước cấp yếu, hỏng van điện từ,…

 • Máy chạy nhưng không ra nước: Nghẹt lõi lọc thô - nâng cấp, nghẹt màng RO, không có nước cấp,…

2. MÁY LỌC RA YẾU

 • Nước ra yếu: Tắc, cụp, nghẹt ống dẫn, hỏng bình áp, nghẹt lõi nâng cấp, lõi lọc thô bẩn.

 • Máy bơm yếu: Nghẹt lõi lọc thô - nâng cấp, nghẹt màng RO, không có nước cấp, nước cấp yếu, tắc, cụp, nghẹt ống dẫn, hỏng bình áp.

3. CHẤT LƯỢNG NƯỚC

 • Nước có cặn: Súc rủa lần đầu chưa đúng, rách ron Ro, hỏng bình áp.

 • Nước có đóng váng: Súc rủa lần đầu chưa đúng, rách ro Ro, lỗi lõi lọc nâng cấp, lõi nâng cấp dơ, quá hạn.

 • Nước có màu lạ: Kiểm tra nước nguồn, rách ron hoặc lắp lệch ron lõi lọc thô, rách ron RO, hỏng bình áp, lỗi lọc lọc bù khoáng.

 • Nước có vị lạ(mặn, lợ, chát, đắng, chua, ngang…): Kiểm tra nước nguồn, súc rửa chưa đúng, rách ron hoặc lắp lệch ron lõi lọc thô, rách ron RO, hỏng bình áp, lõi nâng cấp quá hạn.

 • Nước có mùi bùn: Kiểm tra nước nguồn, súc rửa chưa đúng, rách ron hoặc lắp lệch ron lõi lọc thô, rách ron RO, hỏng bình áp, lõi nâng cấp quá hạn, kiểm tra lõi hydrogen, CTO, T33.

 • Nước có mùi hôi: Kiểm tra nước nguồn, súc rửa chưa đúng, rách ron hoặc lắp lệch ron lõi lọc thô, rách ron RO, hỏng bình áp, lõi nâng cấp quá hạn, kiểm tra lõi hydrogen, CTO, T33.

4. RÒ RỈ NƯỚC

 • Chảy nước trong máy: Các jack co ren, co nhấn, các ron cốc lọc, cóc RO, các đường ống trong máy bị lỏng, cốc lọc- lõi nâng cấp vỡ,nứt.

 • Chảy nước cốc lọc: Vặn cốc chưa kín, hư ron, nứt, vỡ.

 • Chảy nước phía ngoài ống cấp, thải: Ống cấp lắp chưa sát, cắt ống chưa bằng phẳng, hư jack nối.

 • Ống cấp lắp chưa sát, cắt ống chưa bằng phẳng, hư jack nối.

 • Vòi rỉ nước: Hư van khóa.

5. VẬN HÀNH, HỆ THỐNG

 • Máy không hoạt động (bơm không hoạt động): Không nguồn, hỏng apdater, hỏng van điện từ, đứt hoặc lỏng jack ghim, nghẹt lõi lọc, nước cấp không có hoặc yếu, lắp máy sai,…

 • Máy có tiếng kêu lạch cạch: Hỏng van áp thấp-cao, hỏng van điện từ, nghẹt lõi lọc, nước cấp yếu.

 • Máy chạy ồn, rung mạnh: Hỏng van áp thấp-cao, hỏng van điện từ, nghẹt lõi lọc, nước cấp yếu, không có nước cấp.

 • Máy chạy liên tục không ngắt: Hỏng van áp cao, hỏng van tự sục rửa, hng flow (hiếm), nghẹt lõi lọc, nước cấp yếu, không có nước cấp.

 • Nước thải ra nhiều: Hỏng van tự sục rửa, rách ron màng RO, lõi lọc thô bị bẩn.

 • Rò điện: Tuột jack ghim, rò dòng cảm ứng, chưa lắp dây nối đất, lỗi điện trở bán dẫn, lỗi block.