video - hướng dẫn Cơ Bản

Các video bên dưới sẽ giúp các bạn hiểu về cách tháo lắp máy dễ dàng với co nhấn, nối nhấn, linh kiện cơ bản nhất mà bất kỳ máy lọc nước nào cũng có ...

Hướng dẫn:

KIỂM TRA & LẮP CO NHẤN

Hướng dẫn:

lắp ống đúng cách

Hướng dẫn:

lấy mẫu nước

Hướng dẫn:

reset bo mạch