video - hướng dẫn

xử lý máy không HOẠT ĐỘNG

Với các tình trạng máy lỗi không hoạt động, không ra nước, nước yếu, chạy hoài không ngắt vv...

Nếu các bạn chưa biết nguyên nhân thì loạt video này giúp các bạn có cơ sở để kiểm tra lại máy và loại trừ các khả năng hỏng để xác định nguyên nhân và có cách khắc phục hiệu quả nhất.

Bước 1:

KIỂM TRA xử lý kêu lạch cạch

Bước 2:

kiểm tra xử lý lỗi van điện từ

Bước 3:

kiểm tra test lại bơm

Bước 4:

kiểm tra áp đầu màng ro để loại trừ nguyên nhân lỗi

Bước 5:

kiểm tra khả năng lọc
của màng ro

Bước 6:

kiểm tra van áp cao

Bước 7:

kiểm tra khắc phục bình áp có nước nhưng không lấy nước