video Hướng dẫn

Xử lý một số lỗi khác


xử lý đèn nước nóng không sáng

Đa phần lỗi này xảy ra ở trường hợp máy mới lắp, khi bình nóng chưa đầy nước mà công tắc nóng được bật khiến tình trạng quá nhiệt xảy ra, rơle bảo vệ tác động. Chỉ cần kiểm tra lại nước trong bình nóng có đủ, reset lại rơ le bảo vệ là máy sẽ hoạt động bình thường.

Đang cập nhật thêm ...