MÁY LỌC NƯỚC

A.    TỔNG QUAN VỀ MÁY LỌC NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ MÁY LỌC NƯỚC

1. Sơ đồ cấu tạo máy lọc nước (có tầng lọc bù khoáng)

2. Nguyên lý hoạt động máy lọc nước 

II. CẤU TẠO MÁY LỌC NƯỚC

1. Linh kiện phần điện

2. Linh kiện tiêu hao

3. Linh kiện khác

III. GIỚI THIỆU CHI TIẾT VỀ CÁC BỘ PHẬN QUAN TRỌNG TRONG MÁY LỌC NƯỚC

1. Phần linh kiện điện và linh kiện phụ

2. Phần lõi lọc

B.    SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG